Maloodběratelé - Firmy a podnikatelé

Nabídka produktů a služeb pro zákazníky, kteří používají elektřinu pro své podnikání, jejichž odběrná místa jsou vybavena klasickým elektroměrem (měření typu "C").

Produkty a ceny:

Produktová řada "Podnikatel" je určena pro oprávněné zákazníky, respektive odběrná místa, která jsou napojena převážně na distribuční hladinu nízkého napětí a jsou vybavena měřením typu "C", mimo domácností.

Pro dodávku elektřiny si můžete zvolit kterýkoli z nabízených produktů na dodávku elektřiny, splníte-li podmínky jejich přiznání, které naleznete v rámci Vámi zvoleného produktu.

 

 

 

Velkoodběratelé

Produkty řad Průmysl, Komerce a Rezidence jsou určeny pro zákazníky, jejíchž odběrná místa jsou připojena na hladinu VN nebo VVN s instalovaným průběhovým měřením typu A nebo B.

Jednotarif

Produkt je vhodný pro zákazníky provozující činnost ve většině oborů s různými způsoby provozu.

Popis produktu

Produkt s jednosložkovou cenou platnou po celé smluvní období nezávisle na profilu odběrového diagramu. Ocenění bude provedeno na základě naměřeného odběrového diagramu zákazníka nebo přiřazeného charakteristického diagramu.

Výhody pro zákazníky jsou především v jednoduchosti i přehlednosti a sjednaná cena platná po celý rok.

Součástí produktu jsou i následující služby:

- Elektronická komunikace
- Základní energetické konzultace a poradenství
- Zajištění smlouvy na distribuci elektřiny
- Servis termovize
- Servis účiník

Dvoutarif

Produkt je určen pro zákazníky provozující výrobní nebo nevýrobní podniky v jednosměnném a vícesměnném režimu s pravidelnou spotřebou v průběhu celého roku.

Popis produktu

Produkt je složený ze dvou tarifů rozdělených podle časových pásem. Zákazník platí cenu stanovenou samostatně pro každý tarif. Nastavení časové platnosti tarifu je fixní. Ocenění bude provedeno na základě naměřeného odběrového diagramu zákazníka nebo přiřazeného charakteristického diagramu.

Výhody pro zákazníky jsou především:

- pevné rozložení vysokého tarifu a nízkého tarifu ve všech pracovních dnech
- cenové zvýhodnění aktivního přístupu k ovlivňování profilu odběrového diagramu přehledná struktura ceny

   

Služby

VÝCHODOČESKÁ ENERGIE je obchodní společnost, jejíž hlavní činností je obchod s elektrickou energií v České republice. V tomto oboru se společnost zaměřuje především na konečné spotřebitele elektrické energie. Bez ohledu na jejich velikost nabízí VÝCHODOČESKÁ ENERGIE svým klientům následující rozsah služeb:

- komplexní dodávky elektrické energie za výhodných cenových podmínek a ve struktuře odpovídající potřebám zákazníka
- zajištění distribučních služeb elektřiny
- projektování, výstavba, údržba, opravy a rekonstrukce energetických zařízení
- veškeré doplňkové služby související s provozem a údržbou energetického hospodářství - termovizní měření silových rozvodů a tepelných úniků v objektech, energetický audit, správu nebo revizi VN i NN částí rozvodu apod.

Zdarma dále poskytujeme poradenský servis pro oprávněné zákazníky:

- v oblasti energetické legislativy ve vztahu k oprávněným zákazníkům
- v oblasti výběrových řízení na dodávku elektřiny
- v oblasti připojení a odběru elektrické energie
   
© Východočeská energie s.r.o. 2024 - aktualizováno dne 10. 6. 2024   -  zhotovilo cr8.cz