Velkoodběratelé

Produkty řad Průmysl, Komerce a Rezidence jsou určeny pro zákazníky, jejíchž odběrná místa jsou připojena na hladinu VN nebo VVN s instalovaným průběhovým měřením typu A nebo B.

Jednotarif

Produkt je vhodný pro zákazníky provozující činnost ve většině oborů s různými způsoby provozu.

Popis produktu

Produkt s jednosložkovou cenou platnou po celé smluvní období nezávisle na profilu odběrového diagramu. Ocenění bude provedeno na základě naměřeného odběrového diagramu zákazníka nebo přiřazeného charakteristického diagramu.

Výhody pro zákazníky jsou především v jednoduchosti i přehlednosti a sjednaná cena platná po celý rok.

Součástí produktu jsou i následující služby:

- Elektronická komunikace
- Základní energetické konzultace a poradenství
- Zajištění smlouvy na distribuci elektřiny
- Servis termovize
- Servis účiník

Dvoutarif

Produkt je určen pro zákazníky provozující výrobní nebo nevýrobní podniky v jednosměnném a vícesměnném režimu s pravidelnou spotřebou v průběhu celého roku.

Popis produktu

Produkt je složený ze dvou tarifů rozdělených podle časových pásem. Zákazník platí cenu stanovenou samostatně pro každý tarif. Nastavení časové platnosti tarifu je fixní. Ocenění bude provedeno na základě naměřeného odběrového diagramu zákazníka nebo přiřazeného charakteristického diagramu.

Výhody pro zákazníky jsou především:

- pevné rozložení vysokého tarifu a nízkého tarifu ve všech pracovních dnech
- cenové zvýhodnění aktivního přístupu k ovlivňování profilu odběrového diagramu přehledná struktura ceny

© Východočeská energie s.r.o. 2024 - aktualizováno dne 10. 6. 2024   -  zhotovilo cr8.cz